Lặn san hô ở Hòn Khô

Đặc sản ở Hòn Khô là lặn ngắm san hô